Organizacja urodzin

Zorganizuj u Nas urodzinki dziecka!

Urodziny dla każdego z Nas to piękny czas, w którym chcemy wraz z gośćmi spędzić miłe chwile. Dla dzieci ten dzień jest wyczekiwany przez cały rok, dlatego proponujemy aby z Naszą pomocą ten piękny dzień w roku, stał się dla solenizanta/ solenizantki oraz jego gości niezapomniany. W naszej Bawilandii znajdują się dwie salki urodzinowe. Poniżej znajduje się tabela z Naszymi propozycjami urodzinowymi. Prosimy aby zapoznać się z regulaminem organizacji urodzin w naszej sali zabaw, znajdującym się poniżej cennika imprezy dla dzieci.

Posiadamy papierowe zaproszenia na urodzinki w Bawilandii, w cenie 1,00zł/ sztukę (cena zawiera kopertę). Zaproszenia można nabyć w kasie sali zabaw. Dla chętnych wysyłamy również zaproszenia w PDF do samodzielnego wydrukowania na urodzinki dla dzieci. Aby je otrzymać proszę wysłać wiadomość na nasz adres e-mail: bawilandia@ogrodslaski.pl.

Cennik urodzinek dla dzieci

Cennik zajęć animacyjnych i atrakcji dla dzieci na urodzinkach: 

Animacje dla dzieci:

Warsztaty kreatywne/ warsztaty Małych ogrodników:

80,00zł/grupę do 10 dzieci (każde następne dziecko +8zł)

Interaktywny pokaz zoologiczny:

80,00zł/ grupę do 10 dzieci

90,00zł/ grupę powyżej 10 dzieci (max 15dzieci)

Atrakcje dla dzieci:

Kolorowe brokatowe tatuaże  8zł/ tatuaż

Kolorowe włosy 8zł/ dziecko

Malowanie twarzy 8zł/ dziecko

Kolorowe warkoczyki 8zł/ dziecko 

Regulamin organizacji urodzin w Sali zabaw Bawilandia Ogród Śląski

Ogród Śląski Sp. z o.o. ul. Tarnogórska 75, 42-622 Świerklaniec

 1. Uroczystość urodzinowa odbywa się w określonym wcześniej dniu i godzinie.
 2. Opiekę nad uczestnikami przyjęcia urodzinowego sprawuje rodzic lub pełnoprawny opiekun solenizanta. Ponosi on tym samym pełną odpowiedzialność za szkody na mieniu lub na osobie wyrządzone przez gości urodzinowych.
 3. Urodziny w naszej sali zabaw mogą być organizowane maksymalnie do ilości 20 dzieci.
 4. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 50,00zł najpóźniej na 7 dni przed zarezerwowanym  terminem urodzin.
 5. Zmianę terminu imprezy urodzinowej można dokonać osobiście w sali zabaw lub telefonicznie (pod numerem tel.609 910 126), na tydzień przed wcześniej ustalanym terminem uroczystości.
 6. Rezygnacja z organizacji urodzin, na 7 dni przed planowaną imprezą powoduje przepadnięcie zadatku.
 7. Osoby dorosłe chcące przebywać na terenie sali zabaw zobowiązane są założenia jednorazowych ochraniaczy na swoje obuwie. Dzieci bawią się w skarpetkach bądź obuwiu zmiennym z miękką podeszwą.
 8. Opłata pobierana jest za rzeczywistą liczbę gości wg wcześniej ustalonego cennika, przy czym minimalna ilość dzieci w wynajmowanej salce urodzinowej to 5 dzieci. (Minimalna opłata za wynajęcie sali jest liczona za 5-tkę dzieci) Liczbę gości urodzinowych należy zgłosić najpóźniej 1 dzień przed planowaną datą przyjęcia. W przypadku braku potwierdzenia ilości gości urodzinowych przyjęcie przygotowane jest zgodnie z liczbą osób podaną w rezerwacji.
 9. Poczęstunek dla uczestników imprezy urodzinowej może być spożywany tylko w pokoju urodzinowym.
 10. Napoje oraz przekąski znajdujące się na stoliku urodzinowym są dla dzieci. Rodzice mogą we własnym zakresie zakupić dla siebie produkty w sklepiku Sali zabaw.
 11. Na teren sali zabaw nie wnosimy własnych napoi i przekąsek. Nie dotyczy to tortów urodzinowych, które były wcześniej ustalone przy zamawianiu urodzin(w opcji urodzinowej III i IV) .Jeśli klient zdecyduje się na wniesienie własnego tortu w opcji I i II, pobierana będzie opłata „talerzykowa” w kwocie 2,00zł/ osobę obecną na imprezie urodzinowej.
 12. Podczas trwania imprezy urodzinowej w sali zabaw mogą przebywać i bawić się inne dzieci wraz z opiekunami.
 13. Nie ma możliwości wynajęcia całej Sali zabaw.
 14. Zabawa urodzinowa kończy się o określonej wcześniej godzinie. Po przekroczeniu czasu zabawy ( powyżej 10 minut) doliczane będą dodatkowe minuty zabawy 0,25 zł/ minutę za każde dziecko.
 15. Sala urodzinowa po zakończeniu czasu zabawy jest przez obsługę sprzątana.
 16. Animacje dla dzieci są organizowane po wcześniejszych ustaleniach wg cennika( najpóźniej na 7 dni przez planowaną datą przyjęcia).
 17. Za rzeczy pozostawione w sali zabaw nie odpowiadamy. Prosimy aby wszystkie niepotrzebne w trakcie zabawy części ubioru dzieci oraz obuwie, były zamykane w szafkach.
 18. Organizacja przyjęcia urodzinowego w Sali zabaw wiąże się z oświadczeniem zamawiającego, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa solenizanta oraz zaproszonych gości urodzinowych w przyjęciu urodzinowym.
 19. Za szkody i zniszczenia powstałe w wyniku nie przestrzegania niniejszego regulaminu odpowiada (w wysokości kosztów usunięcia szkody lub naprawy zniszczenia) rodzic lub pełnoprawny opiekun solenizanta/tki.
 20. Uczestników zabawy i wszystkich gości urodzinowych obowiązuje regulamin przyjęcia urodzinowego oraz regulamin sali zabaw.
 21. Na terenie sali zabaw nie spożywamy napoi alkoholowych.
 22. Na teren Sali zabaw nie wnosimy Piniat dla dzieci.
 23. Zamawiający oświadcza, że zapoznał się i będzie przestrzegał niniejszego regulaminu.

Klauzula Informacyjna

Dotyczy: informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych 

25 maja 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych; Rozporządzenie) chcielibyśmy poinformować, że wszystkie dane osobowe znajdują się w naszej bazie i dochowaliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Ogród Śląski Sp. z o.o. adres: ul. Tarnogórska 75 42-622 Świerklaniec NIP 6452539752

Jako administrator przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celach związanych ze świadczeniem naszych usług- organizacji urodzin dla dzieci (w tym na potrzeby bieżącego kontaktu, a także w związku z ewentualnym dochodzeniem roszczeń po zrealizowaniu usługi.) Sprzeciw można wyrazić wysyłając maila na adres: bawilandia@ogrodslaski.pl

Informujemy Panią/Pana także, że:
1) Nasze dane kontaktowe to: Ogród Śląski Sp. z o.o. – adres: ul. Tarnogórska 75 42-622 Świerklaniec NIP 6452539752.

2) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędność tego przetwarzania do zrealizowania zleconych urodzin w Sali zabaw dla dzieci.

4) Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas trwania współpracy oraz zgodnie z przepisami prawa. Po zrealizowaniu urodzin kwestionariusz z danymi osobowymi będzie trwale zniszczony w ciągu 7 dni. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

5) Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6) Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

8) W każdej chwili może Pani/Pan skontaktować się z osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania Pani/Pan danych osobowych wysyłając wiadomość  e-mail na adres bawilandia@ogrodslaski.pl .