Regulamin

 

 1. Sala Zabaw przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 1 do 10 lat.
 2. Na salę zabaw wchodzimy po kupieniu biletu wtępu wg cennika.
 3. W Sali Zabaw dzieci bawią się w skarpetkach, buty zostawiamy w miejscu do tego przeznaczonym. Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do posiadania ochraniaczy na buty zakupionych przy bramkach wejściowych. Ze względu na rygory sanitarne, po wyjściu z Sali Zabaw i ponownym wejściu, Rodzic/Opiekun zobowiązany jest do wykupienia każdorazowo ochraniaczy na obuwie.
 4. Dzieci mogą przebywać i korzystać ze wszystkich atrakcji Sali Zabaw wyłącznie pod opieką przynajmniej jednej dorosłej osoby.
 5. W czasie zabawy zalecamy stroje sportowe.
 6. Podczas zabawy dzieci nie mogą mieć założonych: łańcuszków, zegarków, pierścionków oraz jakichkolwiek ostrych przedmiotów.
 7. Jedzenie i napoje można spożywać tylko przy przeznaczonych do tego stolikach, nie należy wnosić własnego jedzenia ani picia.
 8. Nie należy wrzucać piłeczek z basenu na teren zamkniętej konstrukcji.
 9. Na terenie Bawilandii Zabrania się:
  – wchodzenia za konstrukcję zabawową i siatki zabezpieczające, oraz wspinania się po zewnętrznych siatkach konstrukcji zabawowej
  – nieprawidłowego zjeżdżania (głową w dół, na kolanach) i skakania ze zjeżdżalni,
  – nieprawidłowego wchodzenia na zjeżdżalnię i wspinania się po jej pochylni,
  – popychania osób współ korzystających z urządzeń Sali Zabaw,
  – wynoszenia z Sali Zabaw jakichkolwiek elementów jej wyposażenia,- skakania do basenu z piłeczkami,
  – spożywania na terenie Sali Zabaw napojów alkoholowych i środków odurzających.
 10. Rodzice mogą przebywać w Sali Zabaw ( za wyjątkiem konstrukcji) wraz z dziećmi lub na własną odpowiedzialność pozostawić dziecko w Sali Zabaw pod opieką personelu.
 11. Za rzeczy pozostawione na obiekcie Sali Zabaw, nie odpowiadamy.
 12. Dzieci do lat 3 bawią się tylko pod opieką rodziców lub opiekunów, w wyznaczonym miejscu- kąciku malucha.
 13. Zakup biletu lub karnetu jest równoznaczny z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 14. Prowadzący Salę Zabaw zastrzega sobie prawo do zmiany cennika, oferty zajęć i godzin otwarcia Sali Zabaw. Powyższe zmiany nie stanowią zmiany postanowień Regulaminu i nie wymagają pisemnego aneksu.
 15. Wprowadza się odpłatność za zagubienie kluczyka do szafki ubraniowej – 10 złotych,
 16. Za ewentualne zniszczenia w Sali Zabaw odpowiada opiekun.
 17. Wszelkie roszczenia, które zostaną zgłoszone po wyjściu z placówki będą uznane jako nie powstałe na Placu Zabaw.

Życzymy Państwu
przyjemnej i bezpiecznej zabawy

Zespół Bawilandii Ogrodu Śląskiego.